Krijg ik elders altijd maar 80% vergoed?

Levering van medicijnen

U hebt uw recept binnen drie werkdagen na uw bestelling in huis. Houdt u daar rekening mee wanneer u op de korte termijn een medicijn nodig hebt. Het medicijn wordt geleverd op het woonadres dat bekend is bij VGZ. Wilt u de bestelling ergens anders bezorgd hebben? Dan moet u dit expliciet aan de Nationale Apotheek doorgeven per e-mail, of op het recept. De nota gaat direct naar VGZ, dus u hoeft niets voor te schieten.

Vergoeding

Voor herhaalrecepten kunt u terecht bij de Nationale Apotheek. Bestelt u een herhaalrecept bij een andere, niet gecontracteerde, apotheek? Dan krijgt u slechts 80% vergoed. Bovendien betaalt u voor de geneesmiddelen die VGZ heeft aangewezen als voorkeursgeneesmiddel geen eigen risico.

Levert Nationale Apotheek alle medicijnen?

Nee, gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij voor bepaalde categorieën medicijnen, niet het meest geschikte kanaal.

Redenen voor het niet versturen van medicijnen zijn:

  1. De producten zijn koelproducten of de kwaliteit is sterk afhankelijk van temperatuursschommelingen. Per post versturen brengt de kwaliteit in het geding.
  2. De producten vallen onder de categorie opiaten. Het is wettelijk niet toegestaan opiaten per post te versturen.
  3. De producten vereisen intensieve begeleiding, waarbij gezichtscontact noodzakelijk wordt geacht.(inhalatoren, injecties etc.)
  4. De producten zijn te kostbaar om te versturen.
  5. De medicijnen zijn per direct nodig. Gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij niet geschikt voor spoedeisende medicatie. Wij zullen in dit geval de klant begeleiden in het verkrijgen van deze medicatie bij een lokale apotheek.

Wat als de Nationale Apotheek mij niet kan helpen?

In bovenstaande gevallen, wanneer Nationale Apotheek u te kennen geeft dat zij u niet kunnen helpen, kunt u naar een andere, gecontracteerde, apotheek gaan voor uw herhaalrecepten. U krijgt in die gevallen dan gewoon 100% volgens GVS vergoeding voor uw medicijnen.