Informatie voor de arts

Hoe kunt u als arts eenvoudig elektronisch communiceren met Nationale Apotheek?

Nationale Apotheek is aangesloten bij ZorgMail en bij Ezorg.  Via beide netwerken kunt u eenvoudig met ons communiceren, Dat biedt voordeel voor huisarts én patiënt. Met één druk op de knop is het recept elektronisch naar Nationale Apotheek verzonden.

In de medische wereld is ZorgMail een vertrouwde applicatie. Een groot deel van alle elektronische medisch-inhoudelijke berichten in de zorgsector gaat via ZorgMail.

In het concept van ZorgMail worden berichten uitgewisseld over veilige verbindingen, via een onafhankelijk systeem van een onafhankelijke partij. De basis is dat ontvanger en verzender altijd bekend zijn binnen ZorgMail en dat de berichten door een onafhankelijke partij worden gearchiveerd. Hierdoor is het hele proces transparant en tot in de details te volgen.

Veel artsen zijn zelf aangesloten op Ezorg. Dit is een netwerk waarbinnen medisch-inhoudelijke berichten in een vertrouwde en beveiligde omgeving tussen verschillende zorgverleners heen en weer worden gestuurd.

Of u nu bent aangesloten bij Zorgmail, of bij Ezorg, in beide gevallen kunt u ons eenvoudig opnemen in uw HIS systeem en ons vervolgens recepten elektronisch toesturen. U dient ons daarvoor toe te voegen als mogelijk verzendadres in uw lijst van apotheken. Inclusief de bijbehorende AGB code. Vervolgens kunt u ons aanwijzen als standaard apotheek voor die patiënten van u die via ons hun medicatie wensen te ontvangen.

Aansluiten via Ezorg:

Ons Ezorg adres is: 02010518rcp@caresoft.ezorg.nl

Onze AGB code is: 02010518

Aansluiten via Zorgmail:

Ons Zorgmail adres is: 500036345@lms.lifeline.nl

Onze AGB code is: 02010518

Het kan zijn, dat u gevraagd wordt naar de adresgegevens van de apotheek. Die zijn:

De Nationale Apotheek
Energieweg 4
3641RT Mijdrecht
tel:  0297 7600 80

U kunt uw recept ook per fax toesturen:

fax: 0297 7600 99

De normale levertermijn van medicijnen bedraagt 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw recept. Houd daar rekening mee indien u een recept aan ons toestuurt.

Assortiment
De Nationale Apotheek bezorgt receptplichtige medicatie en heeft daarnaast een breed assortiment drogisterijartikelen.

Door het volgen van het preferentiebeleid van de grote verzekeraars worden wij soms genoodzaakt een keuze te maken voor een specifiek geneesmiddel en actief te substitueren.

Bezorging geschiedt te allen tijde onder verantwoording van de beherend apotheker. Hij/zij heeft het recht om naar eigen inzicht af te zien van bezorging van geneesmiddelen via de post. Redenen voor het niet versturen van geneesmiddelen zijn:

  1. De producten zijn koelproducten of de kwaliteit is sterk afhankelijk van temperatuursschommelingen. Per post versturen brengt de kwaliteit in het geding.
  2. De producten vallen onder de categorie opiaten. Het is wettelijk niet toegestaan opiaten per post te versturen.
  3. De producten vereisen intensieve begeleiding, waarbij gezichtscontact noodzakelijk wordt geacht (inhalatoren, injecties etc.).
  4. De producten zijn te kostbaar om te versturen.
  5. De medicijnen zijn per direct nodig. Gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij niet geschikt voor spoedeisende medicatie. Wij zullen in dit geval de klant begeleiden in het verkrijgen van deze medicatie bij een lokale apotheek.